پیشانی ساختمان

قیمت پوشش سقف
قیمت پوشش سقف
فوریه 26, 2020
ساخت پیشانی ساختمان
ساخت سردرب و پیشانی ساختمان
فوریه 26, 2020

پیشانی ساختمان

طراح و مجری پیشانی ساختمان

اجرای پیشانی ساختمان

پیشانی ساختمان به نما کاری دور ساختمان گویند.

اجرای پیشانی ساختمان – نمای پیشانی ساختمان

پیشانی ساختمان – نمای پیشانی ساختمان – طراحی آردواز پیشانی جلو ساختمان

پیشانی ساختمان یا نمای پیشانی ساختمان برروی لبه بیرونی قسمت فوقانی. ساختمان یا آپارتمان ها اجرا میشود و علاوه بر اینکه از نمای ساختمان در مقابل عوامل جوی و فرسایش و کثیف شدن جلوگیری میکند از لحاظ زیبایی نیز پیشانی ساختمان نمای ساختمان را بسیار شیک تر و جذاب تر مینماید.