پوشش سقف

پوشش سقف شیبدار
پوشش سقف شیبدار
فوریه 26, 2020
پوشش سقف شینگل
پوشش سقف شینگل
فوریه 26, 2020

پوشش سقف

انواع ورق‌ پوشش سقف

نصب انواع ورق‌ پوشش سقف شامل پوشش سقف با ورق‌های آزبست و سیمان با اندازه‌ها و شکل‌های مختلف است. این ورق‌ها‌ باید دارای مقاومت کافی برای تحمل بار وارده با در نظر گرفتن بزرگترین دهانه موجود‌ باشد. متعلقات و قطعات اتصال مانند تیزه شیروانی، ورق‌های پوششی‌، قطعات پوششی مفاصل، و قسمت‌های مخصوص درزهای دیوارها و نورگیرها باید از آزبست و سیمان بوده و باید از همان کارخانه تولید کننده ورق‌های پوشش سقف که مورد تصویب قرار گرفته تهیه شود.

انواع ورق‌ پوشش سقف

پوشش سقف از نوع ورق‌های فولاد گالواینزه موجدار

کارهای این قسمت شامل استفاده از ورق‌های فولادی گالواینزه موجدار برای پوشش سقف ساختمان‌ها است. کارهای این قسمت همچنین شامل عایقکاری حرارتی در زیر ورق‌های گالوانیزه در محل‌های ذکر شده در روی نقشه‌ها است.

ورق‌های فولادی گالوانیزه که برای پوشش سقف ساختمان‌ها به کار می‌رود باید از نوع و ضخامت مشخص شده در رو‌ی نقشه‌ها باشد. پروفیل به کار‌ رفته باید دارای مقاومت کافی برای بار وارده و عرض دهانه در نظر گرفته شده باشد. ورق گالوانیزه باید از فولاد ساخته شده باشد و با حداقل ۰/۵ کیلو گرم روی خالص پوشش سقف در هر مترمربع پوشیده شده باشد.

ملحقات پوشش سقف و قطعات اتصال از قبیل تیزه‌ها و یا سایر قطعات مخصوص نیز باید از ورق فولادی گالوانیزه بوده و دارای همان ضخامت پوشش سقف ورق موجدار اصلی سقف باشند. حتی الامکان این قطعات باید از میان قطعاتی که موجود است انتخاب شود. ولی چنانچه قطعه به خصوصی مورد احتیاج باشد باید آنرا دقیقاً طرح نمود.