ساخت خرپا

خرپای سوله و شیروانی
خرپای سوله و شیروانی
فوریه 26, 2020
ساندویچ پانل شیروانی
نصب ساندویچ پانل شیروانی
فوریه 26, 2020

ساخت خرپا

ساخت خرپا ایست متشکل از چندین قطعه که با طراحی خواصی بهم متصل میشوند بصورت پلی مابین دو ستون اجرا شده و محل را برای ایجاد پوشش سقف یا موارد دیگر آماده میسازد.

ساخت خرپای ساده از اتصال چند میله مستقیم که به طور مفصلی به هم متصل شده به طوری که شبکه های مثلثی به وجود می آورد تشکیل می گردد. ساخت بیشتر خرپا های مورد استفاده عموم بشکل مثلث ساخته شده و مابین ضلع پایین و شیب ها با پروفیل های کوچکتر بهم متصل و باعث افزایش مقاومت ساخت خرپا سازه میگردند.

ساخت خرپا سقف شیروانی

ساخت خرپای با طرح های مختلفی از قبیل: تک شیب، دوشیب مثلثی، چهار شیب (کلبه ای) در ابعاد و ارتفاع مختلف قابل اجرای ساخت خرپا  می باشد.

شرکت ما مفتخر است که با داشتن اکیپ مجرب ساخت خرپا و متخصص و رزومه بسیار عالی در زمینه ساخت خرپا و پوشش خرپا در خدمت شما عزیزان باشد.