سوله سازی تهران

ساخت سوله
ساخت سوله
فوریه 26, 2020
سقف شیروانی ویلا
سقف شیروانی ویلا
ژوئن 17, 2021

سوله سازی تهران

طراحی سوله در تهران

امر سوله سازی تهران کاریست تخصصی و بسیار دقیق، فاکتورهای مهمی در طراحی دخیل هستند که بی­‌ توجهی به سوله سازی تهران ها می‌تواند هم هزینه­ گزافی را به سازنده سوله تحمیل کند که صرفه­ اقتصادی را زیر سوال می­‌برد و هم ممکن است نتیجه­ معکوس داده و استحکام و پایداری سازه سوله سازی تهران را تضعیف نماید و موجب ایجاد حوادث جبران ناپذیر گردد.

بارگذاری سوله تهران

ترکیبات نصب سوله تهران دخیل در طراحی سوله به شرح زیر هستند:

باردائم سوله

بار برف سوله
بار باد
بار زلزله
بارهای خاص
بارهای جرثقیل سوله ساز