سوله سازی تهران

ساخت سوله
ساخت سوله
فوریه 26, 2020

سوله سازی تهران

طراحی سوله در تهران

امر سوله سازی تهران کاریست تخصصی و بسیار دقیق، فاکتورهای مهمی در طراحی دخیل هستند که بی­‌ توجهی به سوله سازی تهران ها می‌تواند هم هزینه­ گزافی را به سازنده سوله تحمیل کند که صرفه­ اقتصادی را زیر سوال می­‌برد و هم ممکن است نتیجه­ معکوس داده و استحکام و پایداری سازه سوله سازی تهران را تضعیف نماید و موجب ایجاد حوادث جبران ناپذیر گردد.

بارگذاری سوله تهران

ترکیبات نصب سوله تهران دخیل در طراحی سوله به شرح زیر هستند:

باردائم سوله

بار برف سوله
بار باد
بار زلزله
بارهای خاص
بارهای جرثقیل سوله ساز